Thấu hiểu khách hàng qua những dự án mà Masteri đã thực hiện, chủ đầu tư gửi đến quý khách hàng 3 phương thức thanh toán linh hoạt giúp khách hàng lựa được cho gia đình và bản thân lịch thanh toans mua căn hộ vừa sức với tài chính gia đình

Phương thức thanh toán chuẩn

Phương thức thanh toán chuẩn giúp khách hàng chỉ cần thanh toán 1%/tháng để có cơ hội sở hữu căn hộ Masteri An Phú

Phương thức thanh toán nhanh

Phương thức này giúp những khách hàng có dòng thu nhập bất thường hàng năm. Chủ đầu tư chia giá trị căn hộ thàng 4 phần giúp khách hàng mua căn hộ Masteri An Phú

Phương thức thanh toán nhanh

Phương thức này đảm bảo cho những khách hàng đầu tư có được lãi suất cao hơn sơ với gửi ngân hàng. Lãi suất đã được tính đến yếu tố về lạm phát.